• MedPrime Pharmacy

    • Pharmacy
    3310 B, Lamar Ave
    Paris, TX 75460
    (903) 706-5065
    (903) 706-5069 (fax)